Aktuality

Společnost KPMG vyhotovila analýzu proveditelnosti záměru (analýza k stažení / náhled v PDF). Z té vyplývá, že samotný provoz objektu by měl být po pěti letech stabilizovaný, tj. bez nutnosti dotací provozu dalšími externími prostředky.


Dne 20. 12. 2016 proběhla prezentace projektu „REJNOK“ s hejtmanem Jihočeského kraje panem Jířim Zimolou. Výsledkem jednání byla jeho veřejná podpora projektu v novoročním rozhovoru ve zpravodajském deníku MF DNES (náhled v PDF).


Dne 1. 11. 2016 proběhla prezentace projektu „REJNOK“ s představiteli společnosti ČEZ se záměrem nalézt sponzora.


Investorem uvedeného záměru a rovněž i vlastníkem autorských práv k projektu „REJNOK“ je Jihočeská společnost přátel hudby o. p. s. , která v současné době připravuje výběrové řízení na potencionálního provozovatele objektu