Fáze projektu

V současné době dochází k jednáním ohledně realizace projektu REJNOK na úrovni města České Budějovice a Jihočeského kraje. Hejtman Jihočeského kraje, pan Jiří Zimola, veřejně podpořil tento projekt při svém novoročním rozhovoru ve zpravodajském deníku MF DNES (náhled v PDF), ve kterém uvádí, že České Budějovice, za podpory evropských, městských, krajských a státních peněz, by byly schopny takový projekt nejen zrealizovat, ale při jasně daných podmínkách i dlouhodobě udržovat.

České Budějovice se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 3 hodin od několika významných evropských center – Praha, Vídeň a Salzburg. Zároveň Jihočeský kraj, kde se České Budějovice nacházejí, patří mezi nejlukrativnější turistické destinace díky široké nabídce volnočasových aktivit spojených s kulturou a přírodou. Především kulturní produkty (památky, divadla, festivaly a muzea) navštíví v kraji přes 2 miliony lidí ročně. Následující výhoda kraje je i celosezónní nabídka sportovního vyžití. Realizace projektu by navýšila jak návštěvnost kraje, tak i Českých Budějovic, což zvýší celkovou ekonomiku kraje.

Celkové náklady projektu jsou předpokládány na úrovni 2,3 mld. Kč. Vzhledem k tomu o jak mimořádný projekt se jedná, bylo u společnosti KPMG zadáno vyhotovení analýzy proveditelnosti záměru (analýza k stažení / náhled v PDF). Z té vyplývá, že samotný provoz objektu by měl být po pěti letech stabilizovaný, tj. bez nutnosti dotací provozu dalšími externími prostředky. Záměr je třeba posuzovat celý projekt z makroekonomického hlediska, v rámci kterého se příjmy pro veřejné rozpočty zvýší ročně o [70] mil. až [80] mil. Kč. Investice musí být z veřejných zdrojů „sdružená“, tzn. investice ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu, z rozpočtu obce, atp. v předpokládané výši 2,3 mld. Kč. byla by výsledná návratnost investice z veřejných zdrojů přibližně dvacetiletá, tedy v rozumném ekonomickém horizontu.

Investorem uvedeného záměru a rovněž i vlastníkem autorských práv k projektu „REJNOK“ je Jihočeská společnost přátel hudby o. p. s., která v současné době připravuje výběrové řízení na potencionálního provozovatele objektu.