O projektu

Projekt Koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka (známého především pod označením REJNOK) představuje novostavbu multifunkčního objektu s dominantní funkcí jako veřejné, kulturní a kongresové centrum s podružnými funkcemi pro zajištění hlavního účelu (prostory občerstvení, zázemí, komerční plochy).

Objekt obsahuje multifunkční koncertní a kongresové sály, hlavní vstupní foyer, to vše doplněné požadovaným zázemím pro tyto aktivity (administrativním, technologickým, skladovým a šatnovým pro potřeby interpretů a veřejnosti) a prostory s vedlejšími funkcemi – pro občerstvení a komerční plochy. Stavba je doplněna o dohromady 581 parkovacích míst umístěných jak na povrchu, tak i pod povrchem objektu.

Pozemek, bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech na kterém bude objekt vybudován, má tvar nepravidelného trojúhelníku směřovaný na jihovýchod (v základně cca 140m šířky a cca 200m délky.) Objekt ve svém půdorysném průmětu pozemek kopíruje.