Úvod

V roce 2004 začalo několik obdivovatelů hudby jednat o možnosti výstavby koncertního sálu v Českých Budějovicích. Není zde žádný takový sál, který by splňoval akustické a společenské podmínky potřebné pro maximální hudební prožitek.

V návaznosti na to v roce 2007 byla založena Jihočeská společnost přátel hudby o.p.s., jejímž hlavním cílem je právě realizace takových odpovídajících prostor. Po konzultaci se zástupci rady města České Budějovice byl vybrán pro realizaci tohoto projektu areál bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech a pro účel architektonického návrhu byl osloven světoznámý český architekt Jan Kaplický.

V listopadu roku 2007 tuto nabídku přijal a za necelý rok, v srpnu roku 2008, osobně představil svůj koncept na radnici v Českých Budějovicích. Jeho návrh Koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka byl inspirován mořským živočichem. Díky tomu získal své přízvisko i celý projekt, projekt REJNOK.

Poté, co v roce 2009 za nešťastných okolností Jan Kaplický skonal, převzala projekt Rejnok další světoznámá česká architektka, Eva Jiřičná.